"> لباس مخصوص مواد شیمیایی پایش – مجتمع صنعتی تولیدی پایش
: پاسخگوی شما بصورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته هستیم

لباس مخصوص مواد شیمیایی پایش

لباس مخصوص مواد شیمیایی پایش

لباس آنتی استاتیک پایش

لباس ایمنی مقاوم شیمیایی

لباس کار ایمنی

لباس مخصوص مواد شیمیایی پایش6200