فهرست بستن

ای پی باکس EP-BOX

ای پی باکس EP-BOX، جعبه های جمع آوری آلودگی های شیمیایی

جعبه های جمع آوری آلودگی های شیمیایی عمومی پایش : این جعبه ها برای جمع آوری انواع مواد شیمیایی با خطرات کم تا متوسط طراحی شده اند.

جعبه های جمع آوری آلودگی های شیمیایی ویژه پایش : این جعبه ها برای جمع آوری مواد شیمیایی با خطرات بالا، مانند مواد آتش گیر، سمی، خورنده یا واکنش دهنده، طراحی شده اند.

علاوه بر نوع مواد شیمیایی، جعبه های جمع آوری آلودگی های شیمیایی پایش  بر اساس اندازه و ظرفیت نیز دسته بندی می شوند. جعبه های جمع آوری آلودگی های شیمیایی کوچک  پایش برای جمع آوری ریخت و پاش های کوچک استفاده می شوند و نیز جعبه های جمع آوری آلودگی های شیمیایی بزرگ پایش نیز جهت جمع آوری ریخت و پاش های بزرگ استفاده می شوند.

برند این محصول :  PAYESH

مدل : Coverall & Suit

تماس مستقیم با کارشناسان: 09120125054 

Select Language
Chat with us on WhatsApp
error: Content is protected !!