صنایع شیمیایی متشکل از شرکت هایی " />
فهرست بستن
لباس ضد اسید

لباس ضداسید

صنایع شیمیایی متشکل از شرکت هایی است که با تبدیل مواد اولیه به محصولات مختلف، مواد شیمیایی صنعتی تولید می کنند. گردش مالی این شرکت ها 5.7 تریلیون دلار (7 درصد) از تولید ناخالص داخلی جهان است. آیا می دانستید که بیش از 159 میلیون ماده شیمیایی در CAS ثبت شده و تقریباً 10000 ماده شیمیایی جدید هر روز به آن اضافه می شود؟ 120 میلیون کارگر در صنایع شیمیایی وجود دارد و بسیاری از آنها هر روز با خطرات قابل توجهی در تماس هستند. درک پیچیدگی های مواد شیمیایی جدید، واکنش های شیمیایی و ترکیبات شیمیایی جدید برای اطمینان از ایمنی در تولید مواد شیمیایی بسیار مهم است تا کارگران بتوانند به مناسب ترین محافظ دست و بدن توسط لباس ضداسید مجهز  شوند.

کارگران صنایع شیمیایی به طرق مختلف در معرض خطرات قرار دارند. برای درک خطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، مهم است که ابزارهای احتمالی آلودگی مانند بخار، اسپری، پاشش آب و غوطه وری و مسیر قرار گرفتن در معرض کارگر مانند استنشاق یا جذب پوست را بدانید. بسیاری از مطالعات OSHA (اداره ایمنی و بهداشت شغلی) نشان داده اند که جذب مواد شیمیایی از طریق پوست می تواند بدون توجه کارگر اتفاق بیفتد. علاوه بر این، بسیاری از کارگران در صنایع شیمیایی با خطرات اضافی، فراتر از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در مشاغل خود در حین کار با ابزارها، فرآیندها و برنامه های مختلف مواجه می شوند. مجموعه پایش با تولید و عرضه انواع لباس ضداسید ، مقنعه ضداسید ، پیش بند ضداسید ، آستین ضداسید و پاپوش ضداسید می تواند تضمین کند که کارگران در صنایع شیمیایی ایمن نگه داشته می شوند.

لباس ضداسید

مقنعه ضداسید

پیش بند ضداسید

پاپوش ضداسید

آستین ضداسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Select Language
Chat with us on WhatsApp
error: Content is protected !!