فهرست بستن

اسپیل کیت شیمیایی  CHEMICAL SPILL KIT

اسپیل کیت SPILL KIT ، اسپیل کیت شیمیایی
کد کالاSPKCH450
توضیحاتکیت جاذب مواد شیمیایی
ابعاد118 * 90 *75
محتویاتتعداد: 200عدد پد جاذب (50*40)
تعداد 6 عدد بالشتک (44*44)
تعداد: 5 عدد جورابی (120*13)
تعداد: 2 عدد بوم 3 متری
تعداد : 2 عدد تشک جاذب
تعداد: 1عدد لباس یکبار مصرف
ت عداد 12عدد ماسک کربن اکتیو
تعداد: 1 عدد عینک گاگل
تعداد : 1جفت دستکش نیتریل
تعداد: 20 عدد کیسه زباله
میزان جذبلیتر450
کد کالاSPKCH250
توضیحاتکیت جاذب مواد شیمیایی
ابعاد90* 75 *60
محتویاتتعداد: 100عدد پد جاذب (50*40)
تعداد 3 عدد بالشتک (44*44)
تعداد: 2 عدد جورابی (120*13)
تعداد: 1 عدد بوم 3 متری
تعداد : 1 عدد تشک جاذب
تعداد: 1عدد لباس یکبار مصرف
ت عداد 12عدد ماسک کربن اکتیو
تعداد: 1 عدد عینک گاگل
تعداد : 1جفت دستکش نیتریل
تعداد: 10 عدد کیسه زباله
میزان جذبلیتر250
کد کالاSPKCH90
توضیحاتکیت جاذب مواد شیمیایی
ابعاد80* 90*50
محتویاتتعداد: 73عدد پد جاذب (50*40)
تعداد 2عدد بالشتک (44*44)
تعداد: 9 عدد جورابی (120*13)
تعداد: 1عدد لباس یکبار مصرف
ت عداد 12عدد ماسک کربن اکتیو
تعداد: 1 عدد عینک گاگل
تعداد : 1جفت دستکش نیتریل
تعداد: 5 عدد کیسه زباله
میزان جذبلیتر90
کد کالاSPKCH75
توضیحاتکیت جاذب مواد شیمیایی
ابعاد60* 50*25
محتویاتتعداد: 20عدد پد جاذب (50*40)
تعداد 1عدد بالشتک (44*44)
تعداد: 2 عدد جورابی (120*13)
تعداد: 1عدد لباس یکبار مصرف
ت عداد 12عدد ماسک کربن اکتیو
تعداد: 1 عدد عینک گاگل
تعداد : 1جفت دستکش نیتریل
تعداد: 4 عدد کیسه زباله
میزان جذبلیتر75
کد کالاSPKCH30
توضیحاتکیت جاذب مواد شیمیایی
ابعاد20* 45*50
محتویاتتعداد: 20عدد پد جاذب (50*40)
تعداد: 4 عدد جورابی (120*13)
تعداد: 1عدد لباس یکبار مصرف
ت عداد 12عدد ماسک کربن اکتیو
تعداد: 1 عدد عینک گاگل
تعداد : 1جفت دستکش نیتریل
تعداد: 2 عدد کیسه زباله
میزان جذبلیتر30

اسپیل کیت ها برای جذب انواع مختلف مواد شیمیایی، نفتی و موارد عمومی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدام, ابتدا دور محل ریزش با کیت ها  مسدود شود .تا از گسترش نشت های خطرناک جلوگیری گردد این کار باعث می شود زمان کافی برای هرگونه تصمیم گیری و اقدام ایجاد شود.

برای جلوگیری از آلودگی، مخزن های مخصوص spill kit در قسمت های مختلف طبق نقشه های شرایط اضطراری  در ایستگاهای مشخص قرار میگیرند.

 محتویات داخل این مخزن ها شامل انواع : پدهای جاذب روغن، انواع بالشتک جاذب ،جوراب جاذب ، بوم های جاذب وگاگل و لباس مخصوص جهت رفع الودگی  است.

طبق الزامات ،OSHA  کیت های جاذب  مشخص شده  دارای  مقادیر مناسبی از  جاذب ها هستند که  باید در دسترس باشند و در مناطقی که ممکن است ریزش یا  نشت رخ دهد استفاده شود.

برند این محصول :  PAYESH

مدل : Coverall & Suit

تماس مستقیم با کارشناسان: 09120125054 

Select Language
Chat with us on WhatsApp
error: Content is protected !!