فهرست بستن

اسپیل کیت SPILL KIT

اسپیل کیت SPILL KIT ، اسپیل کیت شیمیایی
کد کالاSPK450
توضیحاتکیت جاذب مواد نفتی ، روغنی و هیدروکربنی
ابعاد118 * 90 *75
محتویاتتعداد: 200عدد پد جاذب (50*40)
تعداد 6 عدد بالشتک (44*44)
تعداد: 5 عدد جورابی (120*13)
تعداد: 2 عدد بوم 3 متری
تعداد : 2 عدد تشک جاذب
تعداد: 1عدد لباس یکبار مصرف
تعداد12 عدد ماسک کربن اکتیو
تعداد: 1 عدد عینک گاگل
تعداد : 1جفت دستکش نیتریل
میزان جذبلیتر450
کد کالاSPK250
توضیحاتکیت جاذب مواد نفتی ، روغنی و هیدروکربنی
ابعاد60 * 90 *75
محتویاتتعداد: 100عدد پد جاذب (50*40)
تعداد 3 عدد بالشتک (44*44)
تعداد: 2 عدد جورابی (120*13)
تعداد: 1 عدد بوم 3 متری
تعداد : 1 عدد تشک جاذب
تعداد: 1عدد لباس یکبار مصرف
تعداد12 عدد ماسک کربن اکتیو
تعداد: 1 عدد عینک گاگل
تعداد : 1جفت دستکش نیتریل
میزان جذبلیتر250
کد کالا SPK75
توضیحات کیت جاذب مواد نفتی ، روغنی و هیدروکربنی
ابعاد 25 *50 *60
محتویات تعداد: 100عدد پد جاذب (50*40)
تعداد 3 3عدد بالشتک (44*44)
تعداد: 2 عدد جورابی (120*13)
تعداد: 1عدد لباس یکبار مصرف
تعداد12عدد ماسک کربن اکتیو
تعداد: 1 عدد عینک گاگل
تعداد : 1جفت دستکش نیتریل
میزان جذب لیتر75

اسپیل کیت ها برای جذب انواع مختلف مواد شیمیایی، نفتی و موارد عمومی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند به همین دلیل بهتر است قبل از هر اقدام, ابتدا دور محل ریزش با کیت ها  مسدود شود .تا از گسترش نشت های خطرناک جلوگیری گردد این کار باعث می شود زمان کافی برای هرگونه تصمیم گیری و اقدام ایجاد شود.

اسپیل کیت برای جلوگیری از آلودگی، مخزن های مخصوص spill kit در قسمت های مختلف طبق نقشه های شرایط اضطراری  در ایستگاهای مشخص قرار میگیرند.

 محتویات داخل این مخزن ها شامل انواع : پدهای جاذب روغن، انواع بالشتک جاذب ،جوراب جاذب ، بوم های جاذب وگاگل و لباس مخصوص جهت رفع الودگی  است.

طبق الزامات ،OSHA  کیت های جاذب  مشخص شده  دارای  مقادیر مناسبی از  جاذب ها هستند که  باید در دسترس باشند و در مناطقی که ممکن است ریزش یا  نشت رخ دهد استفاده شود.

برند این محصول :  PAYESH

مدل : Coverall & Suit

تماس مستقیم با کارشناسان: 09120125054 

Select Language
Chat with us on WhatsApp
error: Content is protected !!