مقنعه ضد اس" />
فهرست بستن
مقنعه ضداسید

مقنعه ضد اسید

مقنعه ضد اسید می تواند به محافظت از کاربر در برابر چه نوع خطراتی کمک کند؟ مقنعه ضد اسید با گرفتن، جلوگیری از نفوذ ، مقاومت در برابر بخارات و بخارات سمی، محافظت در برابر اشتعال، به استفاده کننده کمک مینماید، این محصولات همچنین محافظت فیزیکی در برابر آتش سوزی، نشت و انفجار را فراهم می کنند. محصولات مقاوم در برابر اسید تنها زمانی از کاربران محافظت می کنند که به درستی استفاده شوند و به درستی توسط کاربران پوشیده شوند.تهدیدات قابل محافظت توسط پوشش های ضد اسید که شامل مقنعه ضد اسید ، پیش بند ضداسید، پاپوش ضداسید . آستین ضداسید میشوند شامل پاشش انواع مواد اسیدی و شیمیایی ، بخارات ناشی از این مواد ، اشتعال و تاحدودی انفجار ناشی از این مواد میباشد.شرکت تولیدی صنعتی پایش با تحلیل و نیازسنجی در صنایع بالادستی و تحقیقات بازار گسترده در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع ، و با ایجاد مرکز نوآوری و دانش بنیان در مجموعه خود توانسته است تا با تولیدات محصولات دانش بنیان در این حوزه نیاز کشور به واردات محصولات مشابه را مرتفع نماید . 

 

مقنعه ضداسید

مقنعه ضد اسید می تواند به محافظت از کاربر در برابر چه نوع خطراتی کمک کند؟ مقنعه ضد اسید با گرفتن، جلوگیری از نفوذ ، مقاومت در برابر بخارات و بخارات سمی، محافظت در برابر اشتعال، به استفاده کننده کمک مینماید، این محصولات همچنین محافظت فیزیکی در برابر آتش سوزی، نشت و انفجار را فراهم می کنند. محصولات مقاوم در برابر اسید تنها زمانی از کاربران محافظت می کنند که به درستی استفاده شوند و به درستی توسط کاربران پوشیده شوند.تهدیدات قابل محافظت توسط پوشش های ضد اسید که شامل مقنعه ضد اسید ، پیش بند ضداسید، پاپوش ضداسید . آستین ضداسید میشوند شامل پاشش انواع مواد اسیدی و شیمیایی ، بخارات ناشی از این مواد ، اشتعال و تاحدودی انفجار ناشی از این مواد میباشد.شرکت تولیدی صنعتی پایش با تحلیل و نیازسنجی در صنایع بالادستی و تحقیقات بازار گسترده در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع ، و با ایجاد مرکز نوآوری و دانش بنیان در مجموعه خود توانسته است تا با تولیدات محصولات دانش بنیان در این حوزه نیاز کشور به واردات محصولات مشابه را مرتفع نماید . 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Select Language
Chat with us on WhatsApp
error: Content is protected !!