فهرست بستن
لباس ضد اسید

10 مورد از تجهیزات ایمنی آتش نشانی که باید در هر کارخانه و محل کار وجود داشته باشد :

تجهیزات ایمنی آتش نشانی

و بهداشتی برای محافظت از کارگران در برابر خطرات احتمالی در محل کار ضروری است.

این تجهیزات ایمنی آتش نشانی شامل وسایل حفاظت فردی مانند کلاه ایمنی ، عینک ایمنی، دستکش و لباس محافظ برای محافظت در برابر صدمات فیزیکی و قرار گرفتن در معرض مواد خطرناک است.

حفاظت تنفسی، محافظت شنوایی و محافظت از سقوط نیز برای جلوگیری از بیماری های تنفسی، آسیب شنوایی و سقوط از ارتفاع بسیار مهم هستند.

علاوه بر این، تجهیزات ایمنی آتش نشانی، کیت های کمک های اولیه، ایستگاه های شستشوی چشم اضطراری، و علائم و برچسب های ایمنی برای پاسخ به شرایط اضطراری و انتقال اطلاعات ایمنی مهم هستند.

 تجهیزات مهار نشت و پاک‌سازی و دستگاه‌های قفل/تاگوت نیز برای دست زدن به مواد خطرناک و جلوگیری از راه‌اندازی غیرمنتظره تجهیزات ضروری هستند. به طور کلی، داشتن تجهیزات بهداشتی و ایمنی مناسب برای ایجاد یک محیط کار ایمن و سالم برای کارکنان ضروری است.

1. تجهیزات حفاظت فردی (PPE) - مانند کلاه های ایمنی ، عینک ایمنی، دستکش و لباس های محافظ

2. حفاظت تنفسی - از جمله ماسک و ماسک تنفسی برای محافظت در برابر آلاینده های موجود در هوا

3. محافظ شنوایی - مانند گوش گیر و گوش بند برای محافظت در برابر صداهای بلند

4. حفاظت از سقوط - از جمله مهارها، تسمه ها و نقاط لنگر برای کار در ارتفاع

5. تجهیزات ایمنی آتش - مانند کپسول های آتش نشانی، پتوهای آتش نشانی و آشکارسازهای دود

6. جعبه کمک های اولیه - حاوی لوازم ضروری برای درمان آسیب های جزئی و فوریت های پزشکی

تجهیزات ایمنی آتش نشانی

7. ایستگاه های چشم شوی اضطراری و دوش برای قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی

8. علائم و برچسب های ایمنی برای اطلاع رسانی خطرات و اطلاعات مهم ایمنی

تجهیزات ایمنی آتش نشانی

9. مواد مهار نشت و پاکسازی برای جابجایی مواد خطرناک

10. دستگاه‌های tagout /lockout برای کنترل منابع انرژی و جلوگیری از راه‌اندازی غیرمنتظره تجهیزات در حین نگهداری یا سرویس.

تجهیزات ایمنی آتش نشانی

اکنون به بررسی هر کدام از موارد فوق میپردازیم

 • تجهیزات حفاظت فردی (PPE)

تجهیزات حفاظت فردی شامل انواع کلاه های ایمنی ، انواع عینک و گاگل های ایمنی ، انواع دستکش و لباس کار و محافظ جهت محافظت افراد و پرسنل حین انجام کار میباشد

 • حفاظت تنفسی

یکی از خطرهای موجود در صنایع ، وجود انواع گازها و مواد شیمیایی خطرناک با گاز های متصاعد شونده است، برای حفاظت در برابر اینگونه خطرات احتیاج به استفاده از انواع ماسک نیم ضورت و تمام صورت میباشد.

 • حفاظت شنوایی

صنایع مختلف و ایجاد صداهای زیاد و مزاحم برای گوش جزء لاینفک هر صنعت میباشد، پرسنل و نیروی انسانی حاظر در کارخانه ها باید از انواع گوش گیر ، گوش بند برای محافظت سیستم شنوایی خود استفاده نمایند.

 • حفاظت از سقوط

در صنایع ساختمانی با وجود ساخت و ساز های مرتفع و آسمان خراشها ، نیاز به تجهیزات محافظت از سقوط بیش از سایر صنایع احساس میشود ، انواع مهارها ، تسمه ها ، لنگرها برای این منظور تولید و عرضه میشوند.

 • ایستگاه های چشم شو

خطرات و موارد ضروری ، به خصوص در کارخانه های تولید مواد شیمیایی بیشتر مورد توجه قرار میگیرند ، چون موارد حادثه در آنها بیشتر هست برای این مورد ایستگاه های چشم شو اضطراری و دوش برای پاک کردن آلودگی های ناشی از مواد شیمیایی ایجاد و عرضه میگردند.

 • علائم و نشانه های ایمنی

جهت اطلاع رسانی خطرات و اطلاعات مهم ایمنی و بهداشت محیط کار از انواع علائم و نشانه های ایمنی استفاده میشود.

 • تجهیزات مهار نشت

نشت روغن و سایر مواد شیمیایی در صنایع مختلف به صورت ناخواسته رخ میدهند، برای این منظور تجهیزات مهار نشت روغن ، مواد شیمیایی و اسیدی کاربرد فراوانی دارند ، از جمله این تجهیزات میتوان به پدجاذب ، بوم جاذب ، تشک جاذب ، جوراب جاذب و انواع کیت های جاذب اشاره کرد.

 • جعبه کمک های اولیه

وجود جعبه کمک های اولیه در تمام مکانهای عمومی و صنعتی برای رسیدگی سریع و اولیه در حوادث از نیازهای ضروری است .

 • تجهیزات ایمنی آتش

کپسول آتش نشانی ، آشکارسازهای دود و پتو های اطفاء حریق در موارد آتش سوزی در ساختمان ها و مکانهای صنعتی جهت مقابله با آتش بسیار مورد توجه هستند.

 • دستگاه tagout/lockout

دستگاه های ایجاد قفل برای عدم دسترسی به تجهیزات و مواد خطرناک مثل انواع اسید ها و محلول های خطرناک در صنایع مختلف به کار گرفته میشوند.

در آخر به 65 مورد از موارد درج شده در پروتکل در بکارگیری لوازم ایمنی و آتش نشانی اشاره میکنیم:

 1. تجهیزات حفاظت فردی (PPE) کلاه سخت، عینک ایمنی، دستکش و لباس محافظ
 2. حفاظت تنفسی
 3. محافظ شنوایی
 4. حفاظت از سقوط
 5. تجهیزات ایمنی آتش نشانی
 6. جعبه کمک های اولیه
 7. ایستگاه های چشم شوی اضطراری
 8. علائم و برچسب های ایمنی
 9. مواد مهار نشت و پاکسازی
 10. دستگاه های Lockout/tagout
 11. تجهیزات حمل و نقل مواد خطرناک
 12. موانع ایمنی و حفاظ
 13. مواد و منابع آموزشی ایمنی
 14. تجهیزات بازرسی ایمنی و نگهداری
 15. تجهیزات واکنش اضطراری (مانند کپسول های آتش نشانی، طرح های تخلیه)
 16. مسیرهای تخلیه و نقاط تجمع
 17. زنجیره فرماندهی واکنش اضطراری
 18. گزارش رویداد و روشهای مستندسازی
 19. ملزومات فوریت های پزشکی و آموزش کمک های اولیه
 20. برنامه ریزی سرپناه و اسکان اضطراری
 21. تداوم برنامه ریزی عملیات برای خدمات ضروری
 22. روش های رسیدگی به مواد خطرناک و نشت
 23. راهبردهای ارتباطی و روابط عمومی در بحران
 24. فرآیند بررسی و ارزیابی پس از حادثه
 25. بررسی و به روز رسانی منظم پروتکل های واکنش اضطراری مطابق با بهترین شیوه ها و مقررات
 26. مسیرهای تخلیه و نقاط تجمع
 27. زنجیره فرماندهی واکنش اضطراری
 28.  گزارش رویداد و روشهای مستندسازی
 29. ملزومات فوریت های پزشکی و آموزش کمک های اولیه
 30. . برنامه ریزی سرپناه و اسکان اضطراری
 31. تداوم برنامه ریزی عملیات برای خدمات ضروری
 32. روش های رسیدگی به مواد خطرناک و نشت
 33. راهبردهای ارتباطی و روابط عمومی در بحران
 34. فرآیند بررسی و ارزیابی پس از حادثه
 35. بررسی و به روز رسانی منظم پروتکل های واکنش اضطراری مطابق با بهترین شیوه ها و مقررات.
 36. همکاری با خدمات اورژانس محلی و امدادگران اولیه
 37. آموزش و تمرین برای کارکنان جهت اطمینان از آمادگی و آشنایی با روشهای اضطراری
 38. استفاده از فناوری و سیستم ها برای ارتباط و هماهنگی کارآمد در مواقع اضطراری
 39. گنجاندن حمایت ها و منابع بهداشت روان برای افراد آسیب دیده از اورژانس
 40. ایجاد یک تیم اختصاصی واکنش اضطراری با نقش ها و مسئولیت های روشن
 41. توجه به نیازهای ویژه و اسکان برای جمعیت های آسیب پذیر در برنامه ریزی اضطراری
 42. یکپارچه سازی منابع جامعه و مشارکت برای یک طرح جامع واکنش اضطراری
 43. . پیاده سازی سیستم ردیابی و حسابداری پرسنل در مواقع اضطراری
 44.  ترکیب درس های آموخته شده از حوادث گذشته برای بهبود مستمر استراتژی های واکنش اضطراری
 45. ارتباط و به روز رسانی منظم با ذینفعان، از جمله کارکنان، ساکنان، و مردم، در مورد آمادگی اضطراری و تلاش های واکنش.
 46. بازرسی و نگهداری منظم تجهیزات ایمنی آتش سوزی، مانند کپسول های آتش نشانی، آشکارسازهای دود، و سیستم های اسپرینکلر
 47. آموزش به کارکنان در مورد نحوه استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی آتش نشانی و واکنش به شرایط اضطراری آتش سوزی
 48. توسعه طرح های تخلیه و نقاط تجمع تعیین شده در صورت آتش سوزی
 49. اجرای مانورهای آتش نشانی برای اطمینان از آشنایی همه کارکنان و ساکنان با روشهای تخلیه
 50. همکاری با ادارات آتش نشانی محلی برای بازرسی ایمنی آتش نشانی و راهنمایی در مورد بهترین شیوه ها
 51. نصب مصالح و موانع ضد حریق برای جلوگیری از گسترش آتش
 52. بررسی و به روز رسانی منظم پروتکل های ایمنی آتش بر اساس استانداردهای صنعت و بهترین شیوه ها
 53. ادغام ایمنی آتش سوزی در برنامه ریزی کلی آمادگی اضطراری و ارتباط با ذینفعان
 54. پیاده سازی سیستمی برای گزارش و رسیدگی به خطرات آتش سوزی یا نگرانی های ایمنی به موقع
 55. ترویج فرهنگ آگاهی و مسئولیت پذیری ایمنی در برابر آتش در بین کلیه کارکنان و ساکنین.
 56. آموزش کارکنان در مورد جابجایی، نگهداری و دفع صحیح مواد خطرناک
 57. اجرای پروتکل ها و روش های ایمنی برای جابجایی با مواد خطرناک از جمله استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
 58. بازرسی و نگهداری منظم تجهیزات مورد استفاده برای جابجایی مواد خطرناک، مانند ظروف نگهداری و سیستم های مهار نشت
 59. توسعه طرح های واکنش اضطراری برای نشت یا حوادث ناشی از مواد خطرناک
 60. همکاری با مقامات محلی و سازمان ها برای راهنمایی در مورد حمل و نقل و دفع مواد خطرناک
 61. پیاده سازی سیستم نظارت و ردیابی استفاده و نگهداری مواد خطرناک
 62. بررسی و به روز رسانی منظم پروتکل های رسیدگی به مواد خطرناک بر اساس استانداردها و مقررات صنعت
 63. ادغام جابجایی مواد خطرناک در مدیریت کلی ریسک و برنامه ریزی آمادگی اضطراری
 64. استقرار سیستم گزارش دهی برای شناسایی و رسیدگی به خطرات احتمالی مرتبط با مواد خطرناک
 65. ترویج فرهنگ ایمنی و مسئولیت در مورد رسیدگی به مواد خطرناک در میان همه کارکنان و ذینفعان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Select Language
Chat with us on WhatsApp
error: Content is protected !!