فهرست بستن
فنس بوم مهارکننده دریایی، فنس بوم

فنس بوم محصور کننده دریایی و رودخانه ای

فنس بوم مهارکننده دریایی، فنس بوم

فنس بوم های مهارکننده دریایی و رودخانه ای  محصولاتی هستند از جنس PVC / PU   چند لایه فشرده، با مقاومت بالا در برابر مواد نفتی و شیمیایی  ،  بوم ها معمولاًبرای احاطه و مهار نفت ریخته شده در دریا و منحرف کردن مسیر عبور آن ها از منابع حساس به سمت نقطه بازیافت استفاده میشوند.  طراحی موثر بوم ویک برنامه ریزی هماهنگ شده  میتواند مشکلات نشت نفت یا روغن و مواد هیدروکربنی را کاهش دهد.

اصول طراحی فنس بوم 

بوم ها موانع شناوری هستند که برای انجام یک یا چند مورد از عملکرد های زیر طراحی شده اند:

  • مهار روغن: اطراف روغن شناور برای جلوگیر ی ازپخش شدن آن روی سطح آب و افزایش ضخامت آن برای تسهیل بازیابی.
  • انحراف: هدایت نفت به نقطه جمع آوری مناسب در خط ساحلی برای حذف بعدی ، به عنوان مثال با کامیون های خلاء ، پمپ ها و…
  • حفاظت: منحرف کردن نفت از مکان ها ی مهم اقتصادی یا حساس بیولوژیکی مانند ورودی ها ی بندر، ورود ی ها ی آ ب خنک کننده نیروگاه ها،تأسیسا ت کشاورز ی یا ذخایرطبیعی.

مهمترین ویژگی یک بوم ، قابلیت مهار یا  انحراف روغن ، نفت ، مواد هیدروکربنی است که رفتار آن در رابطه با حرکت آب تعیین میشود.

فنس بوم

همه بوم ها معمولاً دارای ویژگی ها ی زیر هستند تا عملیات مقابله با الودگی را بهبود بخشند:

بوم ها ی پرده ای : یک دامن زیرسطحی پیوسته یا صفحه نمایش انعطاف پذیرکه توسط یک محفظه شناور پر از هوا یا فوم معمولاًبا مقطع دایره یپشتیبانی میشود.

بوم پرده شناور جامد (Ballast خارجی )

 

بوم پرده ای

بوم ها ی حصاری : عموما ًبا سطح مقطع صافی که به صور ت عمود ی در آ ب توسط شناور ها ی یکپارچه یا خارجی، بالاست و مهاربند نگه داشته میشوند.

 

فنس بوم حصار فلوتاسیون خارجی: با فلوتاسیون خارجی وبالاست.نقطه پهلوگیری در فواصل در طول آن قرار دارند .

سیستم ها ی بوم برای استفاده در آب با جریان سریع وسایرسیستم ها برای یدک کشی باسرعت ها ی نسبتا بالا توسعه و تولید شده اند ، اکثر طرح های فنس بوم ها ی معمولی قادربه جذب و مهار روغن ، نفت ، مواد هیدروکربنی در برابر سرعت های بالا نیستند  .

 

نکته : نحوه خروج روغن به ارتباط آن باسرعت آب وبه همان اندازه تابع نوع روغن وچگالی آن و همچنین به طراحی بوم بستگی دارد.

جریان ها ی بسیار زیاد ممکن است باعث غوطه ورشدن بوم شوند به خصوص اگر شناوری کافی وجود نداشته باشد

برخی ازبوم ها ی ارزان قیمت برای استفاده مصرف یکبار طراحی شده اند، پس از استفاده آن، میتوان آنهاسوزاند. بسیار ی ازبوم های گران تر و قو ی تر، در صور ت استقرار و نگهداری مناسب، می توانند بارها وبار ها مورد استفاده مجدد قرار گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


Select Language
Chat with us on WhatsApp
error: Content is protected !!